SQL KOMUTLARI

SQL KOMUTLARI

Başlarken

Sql komutlarının platformdan platforma değişiklikler gösterdiğini söylemem gerekiyor. Ancak bu değişiklikler basit virgül, kesme işareti gibi farklılıkların olması. Sorgu atarken gelen hatalara karşı internetten ufak bir aramayla çözebilirsiniz. Biz burada en temel sql komutlarının anlamlarını ve özelliklerini işleyeceğiz. Sql dili nedir diye soruyorsanız ise sql nedir yazımızdan okuyabilirsiniz.

Tablo ismimiz =  tablo_isim

Tablo sütünlarımız = sutun_id , sutun_bir, sutun_iki…

# sutun_id sutun_bir sutun_iki
1 1 Otto @mdo
2 2 Thornton @fat
3 3 the Bird @twitter

 

Select Komutu (Veri Çekme)

Seçilen Sütunu Seçme = SELECT sutun_bir FROM tablo_isim

Tüm Sütunları Seçme = SELECT * FROM tablo_isim

DISTINCT Komutu (Tekrar eden verilerden 1 adet çekme)

Tekrar eden verilerden 1 adet çekmek için = DISTINCT SELECT sutun_iki FROM tablo_isim

Where Komutu(Verilerden Seçileni bulma)

SELECT * FROM tablo_isim WHERE sutun_bir = “Otto”

Insert Into Komutu(Ekleme)

Veri Eklemek için insert komutunu kullanıyoruz

INSERT INTO tablo_isim(sutun_id , sutun_bir, sutun_iki) VALUES (“4″ ,” Mj”,”@mj23″)

Update Set Komutu(Güncelleme)

UPDATE tablo_isim SET sutun_bir =”heapsoft” WHERE sutun_bir=”Otto”

Delete Komuru(Silme)

DELETE FROM tablo_isim  WHERE sutun_iki=”@fat”;

Join Komutları( 2 tablo Birleştirme)

Temelde 4 çeşit Join ile tablo birleştirme işlemi var.

  • INNER JOIN

Inner Join ile 2 tablodan ortak belirlediğimiz özelliğe göre sutunları seçebiliriz. Yalnızca ortak verileri çeker

SELECT sutun_id
FROM tablo_isim AS t1
INNER JOIN tablo_isim2 AS  t2
ON T1.sutun_id = t2.sutun_id;

  • LEFT JOIN

Inner Join’den farkı ilk tablonun tüm verilerini de çekmesidir.

SELECT sutun_id
FROM tablo_isim AS t1
LEFT JOIN tablo_isim2 AS  t2
ON T1.sutun_id = t2.sutun_id;

  • RIGHT JOIN

Inner Join’den farkı ikinci tablonun tüm verilerini de çekmesidir.

SELECT sutun_id
FROM tablo_isim AS t1
RIGHT JOIN tablo_isim2 AS  t2
ON T1.sutun_id = t2.sutun_id;

  • FULL JOIN

SELECT sutun_id
FROM tablo_isim AS t1
FULL OUTER  JOIN tablo_isim2 AS  t2
ON T1.sutun_id = t2.sutun_id;

Tüm tabloları çeker

Order Komutu(Sıralama)

ASC VE DESC olarak 2 sıralama var. ASC 1. den başlar DESC sonuncudan başlar. Birbirinin tersleridir.

SELECT * FROM tablo_isim ORDER BY sutun_id ASC

Group By Komutu (Gruplama)

Genellikle matematiksel ifadelerde kullanılır. Toplam, ortalama gibi. Normal bir select * from komutunda DISTINCT ile aynı sonucu verir.

Verilere göre gruplama yapar.

Operatörler

Her programlama dilinde olan and, or gibi ve min,max,avg gibi veriyle oynamamızı sağlayan operatörler sql’de de var.

Tablo Düzenleme Komutları(Oluşturma, Değiştirme, Silme)

SQL Database işlemleri diye de geçer. Sql için tablo oluşturma platformu değil de bir konsol kullanıyorsanız bu komutlara database ve tablo oluşturmak, bu tablolarda değişikliklik yapmak ve silmek için ihtiyacınız olacak.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.